Stiftelse af et aktieselskab i Storbritannien

en introduktion til vore services pa dansk

Hvorfor stifte et aktieselskab i Storbritannien?

Udenlandske selskaber og privatpersoner stifter ofte selskaber i Vesteuropa for at opna en hoj grad af lokal tilstedevarelse. EU-udvidelsen pr. 1. maj betyder, at der kan opnas adgang til et marked med over 340 mio. indbyggere - verdens storste okonomiske omrade.

Der er overbevisende grunde til at valge Storbritannien som basis for nye aktieselskaber og datterselskaber, uanset i hvilke EU-lande en virksomhed patanker at drive virksomhed. I Storbritannien er det muligt at stifte et nyt selskab inden for 24 timer. Til sammenligning haber Spanien at kunne nedbringe den tid, det tager at stifte et selskab, fra tre maneder til seks uger senest i 2006. Man stoder pa tilsvarende anmeldelsestider i mange andre europaiske lande.

Omkostningerne ved selskabsstiftelse i Storbritannien er ogsa betydeligt lavere, hvilket gor det meget attraktivt sammenlignet med andre europaiske lande, hvor der ofte kraves advokater eller dommere, sa omkostningerne yderligere foroges. Mange EU-medlemsstater fastsatter desuden hoje niveauer med hensyn til startkapital, hvorved sma virksomheder og privatpersoner hindres i at stifte selskaber. I Storbritannien er der reelt set ingen krav om minimumskapital. Et selskab kan etableres med kapital bestaende af kun én aktie.

I Storbritannien kan enhver stifte et selskab uanset statsborgerskab. Ud over kravet om hjemsted i Storbritannien kan privatpersoner og juridiske personer med bopal eller hjemsted hvor som helst i verden vare aktionarer i et britisk selskab, ligesom de kan sidde i dets direktion.

Til dem, der ikke er bekendt med kravene og reglerne vedrorende stiftelse af et nyt selskab, indeholder dette website ogsa alle de basale oplysninger, som er nodvendige for at kunne forsta processen. I afsnittet om kundesupport gores der endvidere rede for fordelene ved at stifte et aktieselskab. Afsnittet beskaftiger sig ogsa med sporgsmal angaende strukturering og opretholdelse af et selskab.

Hvis De leder efter en omfattende service i forbindelse med Deres britiske selskab, bor De ogsa overveje vore sekretarservices til virksomheder. Disse omfatter:

  • Hjemstedsfaciliteter for London og Cheshire
  • Services i forbindelse med registrering af britiske varemarker
  • Ansattelse af sekretarer i erhvervsvirksomheder
  • Services i forbindelse med registrerede ejere
  • Vedligeholdelse af lovpligtige registreringer, som kraves af det britiske
    aktieselskabsregister (herunder CompanyView, som giver online
    adgang til lovpligtige registreringer)
  • Aktionaroverenskomste

Om Insolution

Dette website er beregnet til at give Dem alle de fornodne oplysninger og faciliteter, som er nodvendige for at oprette Deres nye aktieselskab i Storbritannien online. Vi tilbyder en helt igennem sikker online bestillingsservice med en rakke forskellige betalingsmuligheder samt en gratis interaktiv facilitet, hvor De kan checke Deres foreslaede selskabsnavn online. Da vi er en af de meget fa autoriserede brugere af det britiske aktieselskabsregisters elektroniske facilitet til stiftelse af selskaber, leverer vi en hurtig, effektiv og uforlignelig service. Vi har forpligtet os til de hojeste standarder inden for kundeservice, hvilket ses af, at vi har opnaet den UKAS-akkrediterede ISO9001-kvalitetssikringsstandard.

Insolution Limited drager fordel af den administrerende direktors 20 ars erfaring og er en videreforelse af en virksomhed, der sa dagens lys i 1993. Virksomheden etablerede verdens forste helt igennem online selskabsstiftelsesservice i 1998, og selv om den hurtigt og i vid udstrakning blev efterlignet, har vi tiltro til, at denne facilitet fortsat er den mest omfattende og brugervenlige facilitet, der findes.

Ud over selskabsstiftelse indeholder websitet omfattende oplysninger om aktieselskabers beskaffenhed og struktur, registrering af varemarker, aktionaroverenskomster, vor service til vedligeholdelse af lovpligtige dokumenter, virksomhedssogninger, hvorved dokumenter kan leveres til Deres desktopcomputer inden for fa timer, et stort udvalg af relaterede ekstra services og gratis downloading af en lang rakke formularer fra det britiske aktieselskabsregister. Professionelle kunder sasom revisorer og advokater samt andre, der regelmassigt beskaftiger sig med selskabsstiftelse, kan ogsa drage fordel af almindelige rabatter og incitamenter.

En dokumentationspakke, som er i fuld overensstemmelse med britisk selskabsret

Hvad enten De valger at modtage Deres selskab pa cd-rom eller i papirformat, er vor filosofi dybt forankret i levering af hoj kvalitet, som er pengene vard. Vi mener, at alle vore kunder fortjener at fa den bedste service, vi kan tilbyde. I modsatning til de fleste andre, der er befuldmagtigede til at stifte selskaber, tilbyder vi derfor kun én form for service - den bedste! De enkelte selskabspakker, som vi leverer, indeholder alt det fornodne for at kunne overholde de selskabsretlige regler fuldt ud med hensyn til det lovbefalede papirarbejde. Det betyder, at vi udfylder alle forhandlingsreferater, lovpligtige protokoller og officielle formularer pa Deres vegne, ligesom vi sikrer, at alle de fornodne formularer og beslutninger indsendes korrekt til aktieselskabsregisteret. Hvis De undersoger den service, som de fleste af vore britiske konkurrenter leverer, vil De opdage, at den for storstedelens vedkommende enten skal lagges oven i basisomkostningen eller overlades til Dem, efter at De har erhvervet selskabet.