Ίδρυση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μια εισαγωγή σχετικά με τις υπηρεσίες μας στα Ελληνικά

Γιατί να ιδρύσει κανείς μια εταιρία περιορισμένης ευθύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Ξένες δημόσιες μετοχικές εταιρίες και μεμονωμένα άτομα συχνά ιδρύουν εταιρίες στην Δυτική Ευρώπη για να δημιουργήσουν μια ισχυρή τοπική παρουσία. Η διεύρυνση της ΕΕ την 1η Μαΐου, σημαίνει πρόσβαση σε μια αγορά πάνω από 340 εκατομμυρίων κατοίκων- πρόκειται για την μεγαλύτερη οικονομική περιοχή στον κόσμο.

Υπάρχουν ισχυρότατοι λόγοι για να επιλέξετε το Ηνωμένο Βασίλειο ως βάση για νέες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και θυγατρικές εταιρίες, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία μια επιχείρηση προτίθεται να δραστηριοποιηθεί. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι δυνατόν να ιδρύσει κανείς μια νέα εταιρεία μέσα σε 24 ώρες. Συγκριτικά, η Ισπανία ελπίζει να μειώσει τον χρόνο σύστασης εταιρίας από τρεις μήνες σε έξι μήνες έως το 2006. Παρόμοιοι χρόνοι ισχύουν και σε πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Το κόστος σύστασης μιας εταιρίας στον Ηνωμένο Βασίλειο είναι επίσης σημαντικά μικρότερο, με αποτέλεσμα η προοπτική αυτή να είναι πολύ ελκυστική σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπου απαιτούνται συχνά δικηγόροι ή δικαστικοί υπάλληλοι, αυξάνοντας περαιτέρω το κόστος. Επί πλέον, πολλές Χώρες Μέλη της ΕΕ προβλέπουν υψηλά επίπεδα κεφαλαίου έναρξης, δημιουργώντας ένα φράγμα για τις μικρές εταιρίες και μεμονωμένα άτομα ως προς την ίδρυση μιας εταιρίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα καμία απαίτηση ελάχιστου κεφαλαίου. Μια εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί με κεφάλαιο μιας μόνο μετοχής.

Η σύσταση εταιρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ανοικτή σε όλους, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Πέρα από την απαίτηση για ένα γραφείο ως έδρα της εταιρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεμονωμένα άτομα και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μπορούν να είναι μέτοχοι και βασικά στελέχη μιας εταιρείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις απαιτήσεις και τους κανόνες που συνδέονται με τη σύσταση μιας νέας εταιρίας, αυτός ο δικτυακός τόπος παρέχει επίσης όλες τις βασικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να κατανοήσει κανείς τη διαδικασία. Το τμήμα υποστήριξης πελάτη συζητά επίσης τα οφέλη από την σύσταση μιας εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και ασχολείται με θέματα που αναφέρονται στην διάρθρωση και τη διατήρηση μιας εταιρίας.

Εάν ζητάτε μια ολοκληρωμένη υπηρεσία για την εταιρία σας στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τις υπηρεσίες γραμματείας της εταιρίας μας που περιλαμβάνουν:

  • ΕυκολίεςΚεντρικών Γραφείων στο Λονδίνο και Τσέσαϊρ
  • Υπηρεσίες Καταχώρησης Εμπορικής Ονομασίας στο Ην. Βασίλειο
  • Διορισμός Γραμματέα της Εταιρίας
  • Υπηρεσίες Επιλεγόμενου Μετόχου
  • Τήρηση υποχρεωτικού αρχείου που απαιτείται από τnν Υπηρεσία
    Μητρώου Εταιριών (Companies House) (περιλαμβανομένης του
    CompanyView που παρέχει πρόσβαση online σε επίσημα αρχεία)
  • Συμφωνίες Μετόχων

Σχετικά με τις Insolution

Αυτός ο δικτυακός τόπος είναι έτσι σχεδιασμένοςώστε να σας προσφέρει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και διευκολύνσεις on line ώστε να ιδρύσετε τη νέα σας εταιρία περιορισμένης ευθύνης στο Ην. Βασίλειο. Προσφέρουμε μια πλήρη και ασφαλή υπηρεσία για on line αίτηση σύστασης με μια ποικιλία επιλογών πληρωμής, μαζί με μια δωρεάν διαδραστική ευκολία ώστε να ελέγχετε το όνομα της προτεινόμενης εταιρίας σας on line. Είμαστε από τους λίγους μόνο εξουσιοδοτημένους χρήστες της ευκολίας που παρέχεται από την Υπηρεσία Μητρώου Εταιριών για Ηλεκτρονική Σύσταση Εταιρίας, και προσφέρουμε μια ταχεία, αποτελεσματική και αποκλειστική υπηρεσία. Η αφοσίωσή μας στα υψηλότερα δυνατά στάνταρτ εξυπηρέτησης πελατών αναγνωρίζεται από το γεγονός ότι είμαστε κάτοχοι Στάνταρντ Εγγύησης Ποιότητας του UKAS με διαπίστευση ISO9001

Η Company Registrations Online Limited επωφελείται από την εικοσαετή πείρα του Γενικού της Διευθυντή και αποτελεί τη συνέχεια μιας επιχείρησης που ξεκίνησε το 1993. Η εταιρία καθιέρωσε την πρώτη στον κόσμο υπηρεσία σύστασης εταιρίας πλήρως οnline το 1998, και παρά το γεγονός ότι η υπηρεσία αυτή απέκτησε ραγδαία και ευρύτατα πολλούς μιμητές, είμαστε πεπεισμένοι ότι παραμένει η πιο ολοκληρωμένη και φιλική στον χρήστη από όλες.

Επί πλέοντης υπηρεσίας για σύσταση μιας εταιρίας ο δικτυακός τόπος προσφέρει ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τη φύση και τη δομή των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, καταχώρηση εμπορικής ονομασίας, συμφωνίες μετόχων, την υπηρεσία που προσφέρουμε για τήρηση των προβλεπόμενων νομικών εγγράφων, έλεγχο εταιριών ώστε να μπορούν να στέλνονται έγγραφα στον υπολογιστή σας μέσα σε λίγες ώρες, ένα ευρύ φάσμα σχετικών επιπρόσθετων υπηρεσιών και δωρεάν downloads μεγάλου αριθμού απαντητικών εντύπων της Υπηρεσίας Μητρώου Εταιριών. Λογιστές, δικηγόροι και άλλοι επαγγελματίες πελάτες καθώς και εκείνοι που ιδρύουν εταιρίες σε τακτική βάση θα ωφεληθούν επίσης από τακτικές εκπτώσεις τιμής και κίνητρα.

Πακέτο τεκμηρίωσης που τηρεί απόλυτα τον νόμο περί εταιριών στο Ην. Βασίλειο

Είτε επιλέξετε να παραλάβετε την εταιρεία σας σε CD Rom ή σε τυπωμένο αντίγραφο, η φιλοσοφία μας βασίζεται απόλυτα στην πρόβλεψη της ποιότητας και της οικονομικής τιμής. Πιστεύουμε ότι όλοι οι πελάτες μας αξίζουν την καλύτερη εξυπηρέτηση που μπορούμε να τους προσφέρουμε, έτσι σε αντίθεση με τους περισσότερους πράκτορες ίδρυσης εταιριών, εμείς προσφέρουμε μόνον ένα επίπεδο υπηρεσίας ?το καλύτερο! Κάθε εταιρικό πακέτο που προσφέρουμε περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζονται ώστε να τηρηθούν απόλυτα οι κανονισμοί του Νόμου περί Εταιριών σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα. Τούτο σημαίνει ότι συμπληρώνουμε για λογαριασμό σας όλα τα πρακτικά, τα προβλεπόμενα από το νόμο μητρώα και τα επίσημα απαντητικά έντυπα, και ελέγχουμε με τον Ληξίαρχο του μητρώου ότι όλα τα αναγκαία απαντητικά έντυπα και οι αποφάσεις είναι σωστά συμπληρωμένα. Ελέγξατε τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι περισσότεροι ανταγωνιστές μας στο Ην. Βασίλειο και θα διαπιστώσετε ότι οι περισσότερες προσφέρονται με επί πλέον κόστος ή πρέπει εσείς να αναλάβετε τις διαδικασίες αυτές αφού αγοράσετε την εταιρία.