Oprichting van een vennootschap naar Brits recht

Introductie van onze diensten in het Nederlands

Redenen om een vennootschap naar Brits recht op te richten

Veel buitenlandse ondernemingen en individuele personen richten vennootschappen in West-Europa op, omdat zij daar een sterke lokale aanwezigheid willen creëren. Sinds de uitbreiding van de EU op 1 mei betekent dit dat zij toegang krijgen tot een markt van meer dan 340 miljoen inwoners - de grootste economische zone ter wereld.

Er zijn zeer goede argumenten om het Verenigd Koninkrijk te kiezen als vestigingsland voor nieuwe vennootschappen en dochterondernemingen, ook wanneer een bedrijf in andere EU-landen zakelijk actief wil zijn. In het Verenigd Koninkrijk is het mogelijk binnen 24 uur een nieuwe vennootschap op te richten. Ter vergelijking: Spanje hoopt in 2006 de oprichtingstijd van een vennootschap te hebben teruggebracht van drie maanden tot zes weken. Dergelijke tijdspaden zijn ook in veel andere Europese landen heel gangbaar.

Een ander pluspunt is dat de oprichting van een vennootschap in het Verenigd Koninkrijk veel goedkoper is dan elders in Europa. In veel Europese landen is bijstand van juristen en ambtenaren verplicht, waardoor de kosten nog verder kunnen oplopen. Voorts eisen veel EU-lidstaten een hoog startkapitaal, wat voor kleine bedrijven en individuele personen een drempel opwerpt. In het Verenigd Koninkrijk wordt feitelijk geen minimumkapitaal verplicht gesteld. Een vennootschap kan worden opgericht op basis van een kapitaal dat slechts één aandeel omvat.

Iedereen kan in het Verenigd Koninkrijk een vennootschap oprichten, ongeacht nationaliteit. De enige eis is dat de vennootschap haar statutaire zetel in het Verenigd Koninkrijk heeft; overal ter wereld gevestigde individuele personen en vennootschappen kunnen aandeelhouders zijn van een vennootschap naar Brits recht en bij een dergelijke vennootschap in dienst zijn.

Wie niet bekend is met de eisen en regels inzake de oprichting van een nieuwe vennootschap vindt op deze site alle basisinformatie die men nodig heeft. Op het webgedeelte voor klantensupport worden tevens de voordelen belicht van de oprichting van een vennootschap, evenals onderwerpen als de structuur van een vennootschap en de eisen waaraan deze tijdens haar bestaansduur moet voldoen.

Wanneer u voor uw vennootschap in het Verenigd Koninkrijk behoefte hebt aan een uitgebreide service, neemt u dan vooral ook kennis van onze mogelijkheden voor ondersteunende diensten voor ondernemingen, zoals:

 • Officiële vestigingsadressen in Londen en Cheshire
 • Diensten voor merkregistratie in het Verenigd Koninkrijk
 • Secretariële ondersteuning voor vennootschappen
 • Dienstverlening voor aandeelhouderschap op naam
 • Het bijhouden van de wettelijk verplichte documentatie die bij
  Companies House de centrale Britse Kamer van Koophandel - moet
  worden ingediend (onder andere via het softwareprogramma
  CompanyView, waarmee u on line toegang hebt tot de officiële
  documentatie betreffende uw vennootschap)
 • Aandeelhoudersovereenkomste

Over Insolution

Via deze website krijgt u alle informatie en faciliteiten die u nodig hebt om on line te voldoen aan de formaliteiten ten behoeve van uw nieuwe vennootschap naar Brits recht. We bieden u een volledige en veilige dienst waarmee u on line kunt kiezen uit een aantal betalingsopties, met een gratis interactieve faciliteit waarmee u on line kunt nagaan of de door u gekozen bedrijfsnaam is toegestaan. Aangezien wij een van de weinige dienstverleners zijn die toegang hebben tot de elektronische faciliteit van Companies House ten behoeve van de oprichting van vennootschappen, kunnen we u een snelle, doelmatige en ongeëvenaarde service bieden. Wij voldoen aan de hoogste normen voor klantenservice, zoals blijkt uit het feit dat de Britse accreditatie-instelling UKAS ons de kwaliteitsstandaard ISO9001 heeft toegekend.

Insolution Limited, dat de voortzetting vormt van een in 1993 gestarte onderneming, kan profiteren van de twintigjarige ervaring van zijn directeur. Het bedrijf heeft in 1998 als eerste ter wereld een complete on-linedienst voor het oprichten van vennootschappen opgezet. Ons initiatief werd al spoedig op grote schaal nagevolgd, maar we zijn ervan overtuigd dat onze dienstverlening nog steeds verreweg het meest uitgebreid en klantvriendelijk is.

Behalve informatie over de oprichting van vennootschappen treft u op onze site uitgebreide informatie aan over de kenmerken en structuur van vennootschappen, evenals over merkregistratie, aandeelhoudersovereenkomsten, onze service bij het indienen van de wettelijk verplichte documentatie, zoekmogelijkheden naar documentatie over ondernemingen - binnen enkele uren op uw bureau - ,een uitgebreid scala aan verwante aanvullende diensten en mogelijkheden tot het gratis downloaden van een groot aantal formulieren van Companies House. Accountants, juristen en andere zakelijke klanten die regelmatig vennootschappen oprichten, kunnen bovendien geregeld profiteren van aantrekkelijke kortingen en incentives.

Een documentatiepakket dat volledig voldoet aan de ondernemingsrechtelijke eisen binnen het Verenigd Koninkrijk

Of u de documentatie van uw vennootschap nu op cd-rom of op papier wenst te ontvangen, u kunt er steeds op rekenen dat wij u kwaliteit en waarde voor uw geld bieden. We zijn ervan overtuigd dat al onze klanten recht hebben op topservice: anders dan de meeste andere organisaties die ondersteuning geven bij het oprichten van vennootschappen bieden we slechts één serviceniveau: het allerbeste! Elk door ons aangeboden bedrijfspakket bevat alles wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan alle formaliteiten inzake de oprichting van vennootschappen. Dit houdt in dat we er voor u voor zorgen dat alle notulen, wettelijk verplichte registers en officiële formulieren in orde zijn en dat alle vereiste formulieren en besluiten op de voorgeschreven wijze bij het handelsregister terechtkomen. Wanneer u de service van de meeste van onze concurrenten in het Verenigd Koninkrijk vergelijkt met de door ons geboden dienstverlening, dan kunt u vaststellen dat u bij hen naast de minimumkosten meestal extra kosten verschuldigd bent of na de oprichting van de vennootschap zelf de vereiste handelingen moet verrichten.