Danne et aksjeselskap i Storbritannia

en presentasjon av våre tjenester på norsk

Hvorfor danne et aksjeselskap i Storbritannia?

Utenlandske selskaper og forretningsfolk danner ofte aksjeselskaper i Vest-Europa for å skaffe seg konkurransefordeler lokalt. Etter utvidelsen av EU 1. mai i år betyr dette tilgang til et marked på over 340 millioner innbyggere – det største økonomiske området i verden.

Det finnes mange gode grunner for å velge Storbritannia som base for nye aksjeselskaper og datterselskaper, uansett hvilke EU-land selskapet skal drive handel i. I Storbritannia er det mulig å stifte et aksjeselskap på 24 timer.

Til sammenlikning kan vi nevne at man i Spania satser på å redusere registreringstiden for aksjeselskaper fra tre måneder til seks uker, innen 2006. Liknende registreringstider finner man i flere andre europeiske land.

Selv kostnadene forbundet med å danne aksjeselskaper er betydelig lavere i Storbritannia, sammenliknet med mange andre europeiske land, hvor man ofte må ut med dyre advokatsalærer. I tillegg stilles det i mange av EU-medlemslandene krav til høy egenkapital, noe som kan legge hindere i veien for små bedrifter og enkeltpersoner. I Storbritannia kreves det så og si ingen egenkapital. Det er sågar mulig å danne et aksjeselskap med en egenkapital på kun én aksje.

Hvem som helst kan starte et eget aksjeselskap i Storbritannia – man trenger ikke være britisk statsborger. Det eneste kravet som stilles, er at selskapet må ha en registrert kontoradresse i Storbritannia. Selskapets aksjonærer og ledelse kan bo hvor som helst i verden.

På dette nettstedet finner du all den informasjonen du trenger for å danne et nytt aksjeselskap. Avsnittet om kundestøtte gir dessuten en vurdering av fordelene ved å danne et aksjeselskap, og tar for seg spørsmål forbundet med struktur og drift.

Hvis du er på jakt etter en totaltjeneste for ditt selskap i Storbritannia, bør du også vurdere våre foretakssekretærtjenester som omfatter:

  • Registrert kontoradresse i London eller Cheshire
  • Registrering av varemerker i Storbritannia
  • Foretakssekretær
  • Stråmenn for aksjonærer
  • Ajourføring av vedtekter og stiftelsesdokumenter som påkrevd av Companies House-registeret (inkludert CompanyView, som gir tilgang til disse dokumentene på Internett)
  • Aksjonæravtaler

Om Insolution

Dette nettstedet gir deg tilgang til all den informasjon og alle de tjenester du trenger for å stifte et aksjeselskap i Storbritannia over Internett. Vi tilbyr en sikker totaltjeneste med forskjellige betalingsalternativer, samt en gratis interaktiv tjeneste som gir deg anledning til å sjekke via Internett om selskapsnavnet du ønsker å bruke er ledig. Vi er én av svært få autoriserte brukere av Companies Houses elektroniske selskapsdanningstjeneste, og vi tilbyr rask og effektiv saksbehandling som andre ikke kan konkurrere med. Vår kundeservice holder meget høy standard, og vi er blitt UKAS-akkreditert i henhold til ISO 9001-standarden for god kvalitetsstyring.

Insolution Ltd. er en videreutvikling av et selskap som ble startet i 2003, og vår administrerende direktør har over tjue års erfaring fra dette feltet. I 1998 opprettet selskapet verdens første selskapsdanningstjeneste drevet utelukkende over Internett, og selv om konseptet på kort tid er blitt kopiert av mange, er vi sikre på at nettopp denne tjenesten stadig er den mest omfattende og brukervennlige av dem alle.

I tillegg til selskapsdanningstjenester finner du omfattende informasjon om følgende på vårt nettsted: informasjon om aksjeselskaper og oppbyggingen av disse, registrering av varemerker, aksjonæravtaler, vår tjeneste for ajourføring av vedtekter og stiftelsesdokumenter, bedriftssøk som sørger for at dokumentene du leter etter ligger på skrivebordet ditt i løpet av noen få timer, et bredt utvalg relaterte tjenester og gratis nedlasting av en rekke skjemaer fra Companies House. Revisorer, advokater og andre som regelmessig oppretter nye selskaper, vil dessuten kunne dra fordeler av rabatter og andre bonuser.

Dokumentasjonspakke i overensstemmelse med Storbritannias selskapsrett

Enten du velger å motta aksjeselskapspakken på CD-ROM eller som papirkopi, er vår filosofi at varen skal holde høy kvalitet og være prismessig konkurransedyktig. Vi mener at alle våre kunder fortjener den aller beste servicen vi kan tilby, så i motsetning til de fleste andre selskapsdanningstjenester tilbyr vi kun én type service – den beste! Hver aksjeselskapspakke vi sender ut inneholder alle nødvendige dokumenter i henhold til lover selskapsrett. Dette betyr at vi fyller ut alle referater, stiftelsesdokumenter og offisielle skjemaer på dine vegne, og at vi sørger for at alle nødvendige skjemaer og vedtak leveres til overregistratoren. Sammenhold gjerne våre tjenester med våre konkurrenter i Storbritannia, og du vil se at i de fleste andre tilfeller er mange av disse tjenestene ekstratjenester som ikke er tatt med i grunnprisen, eller at mye av dette arbeidet overlates til deg, etter at du har kjøpt selskapet.