Založenie spolocnosti s rucením obmedzeným vo Velkej Británii

Prehlad našich služieb v slovencine

Preco založit s.r.o. práve vo VB?

Mnohé americké spolocnosti i jednotlivci zakladajú spolocnosti v západnej Európe, aby si takým spôsobom vytvorili silné miestne zázemie. Od májového rozšírenia Európskej Únie tým získajú prístup k trhu s viac ako 340 miliónmi obyvatelov – najväcšej ekonomickej zóne na svete.

Existuje hned niekolko lákavých dôvodov, pre ktoré je výhodné vybrat si na založenie ci novej spolocnosti alebo dcérskej firmy práve Velkú Britániu, a to nezávisle od toho, v ktorej krajine EÚ firma plánuje vyvíjat obchodnú cinnost. Založit firmu vo VB je možné v priebehu 24 hodín. Pre porovnanie: V Španielsku je predpoklad, že sa do roku 2006 podarí zredukovat dobu potrebnú na založenie firmy z troch mesiacov na šest týždnov. S podobnými lehotami je treba pocítat v mnohých iných európskych krajinách.

K atraktívnosti VB prispieva i fakt, že výdavky spojené so založením firmy sú tu omnoho nižšie ako v iných štátoch Európy, kde ich nezriedka zvyšuje i podmienka využit služby právnika alebo zmierovacieho sudcu. Okrem toho sú v mnohých clenských štátoch EÚ stanovené vysoké minimá vstupného kapitálu, cím vzniká bariéra pre malé firmy a jednotlivcov. Vo VB obdobná požiadavka prakticky neexistuje. Založenie firmy je možné tak pre vlastníka kapitálu ako aj vlastníka jednej jedinej akcie.

Založit firmu vo VB môže každý, nezávisle na obcianstve. Na rozdiel od požiadavok na posty v štátnej službe VB, akcionármi a zamestnancami britských spolocností môžu byt jednotlivci i spolocnosti so sídlom na celom svete.

Ak nepoznáte požiadavky a pravidlá týkajúce sa založenia novej spolocnosti, táto stránka ponúka všetky základné informácie potrebné na pochopenie tohoto procesu. Stránky poradenstva pre zákazníkov sa venujú výhodám založenia spolocností s rucením obmedzeným ako aj otázkam štruktúry a chodu firmy.

Ak hladáte obsiahly servis pre vašu britskú firmu, u nás nájdete i širokú paletu kancelárskych služieb, ktoré zahrnajú:

  • kancelárske kapacity v Londýne a Cheshire
  • služby v oblasti registrácie ochranných známok vo VB
  • organizácia výberového konania pre vedúcich pracovníkov
  • služby v oblasti styku s akcionármi
  • vedenie úradných dokladov požadovaných Company House (vrátane CompanyView, ktorý umožnuje priamy prístup k úradným záznamom)
  • dohody s akcionármi

O Insolution

Na tejto webovej stránke nájdete všetky informácie a odkazy potrebné na založenie vašej novej s.r.o. vo VB prostredníctvom internetu. Ponúkame úplný a bezpecný servis objednávok cez internet s možnostou výberu platobnej formy ako aj bezplatnej interaktívnej kontroly vami vybraného mena firmy. Ako jeden z mála autorizovanývh užívatelov programu Companies House Elektronic Incorporation (elektronický zápis firmy) sme schopní poskytnút rýchle, efektívne a bezkonkurencné služby. Dôraz kladený našou firmou na vysokú kvalitu služieb zákazníkovi bol ocenený zaradením do stupna kvality služieb UKAS Accredited ISO9001.

Insolution Ltd.  sa opiera na 20-rocnú skúsenost svojho riaditela a nadväzuje na cinnost zacatú v roku 2003. V roku 1998 sa naša firma stala užívatelom vôbec prvého úplného balíka služieb pre internetovú registráciu firiem na svete a napriek silnej konkurencii, ktorá coskoro nasledovala, sme presvedcení o tom, že tento balík služieb je i dnes tým najdokonalejším a zároven najprehladnejším na trhu.

Okrem služieb spojených s registráciou firmy táto stránka poskytuje i obšírne informácie o charaktere a štruktúre s.r.o., registrácii ochranných známok, dohodách s akcionármi, dalej vedenie firemných písomností, dorucenie požadovaných dokumentov priamo na váš pocítac v priebehu len niekolkých hodín, širokú paletu príbuzných doplnkových služieb a možnost bezplatného stahovania rôznych formulárov od Comapanies House. Úctovníci, advokáti a všetci tí, pre ktorých zakladanie nových firiem predstavuje bežnú pracovnú nápln, budú môct využívat pravidelné zlavy a ponuky.

Dokumentácia v úplnom súlade s britským obchodným právom

Ci už sa rozhodnete pre dorucenie vašej novej spolocnosti na CD-ROM alebo na papieri, základom našej filozofie je v každom prípade poskytnutie kvality za dobrú cenu. Domnievame sa, že všetci naši zákazníci si zaslúžia tie najlepšie služby, aké sme schopní poskytnút, takže na rozdiel od iných kancelárií aktívnych v tomto obore, ponúkame len jednu úroven služieb, a síce tú najvyššiu! Každý balík služieb, ktorý ponúkame plne zodpovedá právnym normám vztahujúcim sa na písomnú dokumentáciu. To znamená, že za vás preberáme vyhotovenie zápisníc, právnych dokumentov a úradných formulárov a taktiež zaistíme náležitú registráciu všetkých potrebných dokumentov u Registrar of Companies (obdoba obchodného súdu). Ak porovnáte našu ponuku s ponukou mnohých konkurencných firiem vo VB, zistíte, že väcšina našich služieb je u týchto firiem vedená ako nadštandard, že sa o ich vybavenie budete musiet postarat sami.