Založení spolecnosti s rucením omezeným (s.r.o.) ve Velké Británii

Predstavení našich služeb v ceštine

Proc založit spolecnost s rucením omezeným práve ve Velké Británii?

Zámorské korporace a fyzické osoby v západní Evrope casto zakládají spolecnosti za úcelem vytvorení silného postavení na místních trzích. Od 1.kvetna 2004, data rozšírení Evropské unie, to znamená prístup na trh s více než 340 milióny obyvateli - na nejvetší trh sveta.

Existuje rada vážných duvodu, proc si vybrat Velkou Británii jako základnu pro založení spolecnosti s rucením omezeným vcetne jejích pobocek bez ohledu na to, v jakých zemích Evropské unie se obchod uskutecnuje. Ve Velké Británii je možné založit spolecnost s rucením omezeným behem 24 hodin. Pro srovnání, Španelsko doufá, že zkrátí dobu pro vyrízení založení spolecnosti s rucením omezeným ze trí mesícu na šest týdnu v horizontu roku 2006. I rada jiných zemí Evropské unie chystá podobné kroky na zkrácení procedur vyrizování.

Náklady na vyrízení založení spolecnosti s rucením omezeným jsou ve Velké Británii zretelne nižší ve srovnání s jinými evropskými zememi, kde je pro založení spolecnosti s rucením omezeným casto zapotrebí využití služeb právnických kancelárí nebo jiných úredních instancí, což jen zvyšuje náklady, narozdíl od Velké Británie. Krome toho rada evropských zemí si jako jednu z podmínek založení spolecnosti s rucením omezeným vyhrazuje vysokou úroven startovacího kapitálu, což vytvárí bariéru pro to, aby i malé firmy a fyzické osoby mohly vytváret podobné spolecnosti. Ve Velké Británii není požadavek na žádný minimální kapitál. Spolecnost tam lze založit bez kapitálového vkladu.

Založení spolecnosti s rucením omezeným nebo jiného druhu spolecnosti je ve Velké Británii prístupné každému, bez ohledu na státní obcanství. Jinak než je tomu u domácích registrovaných firem, cizí fyzické osoby a korporace se sídlem kdekoliv na svete mohou být podílníky a majiteli jakékoliv spolecnosti s rucením omezeným se sídlem ve Velké Británii.

Ti, kterí se ješte neseznámili s pravidly a požadavky potrebnými pro založení tohoto druhu spolecnosti, se mohou na techto internetových stránkách dozvedet nejpodstatnejší informace k porozumení celého vyrizovacího procesu. Sekce podpora zakázníku také popisuje výhody založení spolecnosti s rucením omezeným a približuje strukturu a fungování tohoto druhu spolecnosti.

Pokud hodláte využít tento druh služeb pro Vaši budoucí spolecnost s rucením omezeným se sídlem ve Velké Británii, rádi bychom Vám nabídli i naše podpurné administrativní služby, které zahrnují:

 • možnost registrace spolecnosti s rucením omezeným na registracních
  úradech v Londýne a v Cheshire
 • možnost sjednání schuzky za úcelem založení korporace
 • služby pro jmenované podílníky
 • spravování statutárních záznamu vyžadovaných Britským úradem pro
  dohled nad spolecnostmi s rucením omezeným (vcetne spravování
  firemního profilu, který umožnuje online-prístup ke statutárním
  záznamum)
 • dohody podílníku

Jak si zaregistrovat spolecnost s rucením omezeným na Internetu

Tyto internetové stránky jsou urceny k tomu, aby Vám poskytly všechny potrebné informace a procedury, které jsou nutné k založení Vaší budoucí spolecnosti s rucením omezeným na Internetu. Nabízíme kompletní objednávkovou internetovou službu s širkou škálou možností úhrad za tyto služby a s možností interaktivne kontrolovat Vaše záznamy. Když budete registrovanými cleny klubu autorizovaných uživatelu Elektronického seznamu spolecností s rucením omezeným registrovaných ve Velké Británii, získáte rychlou, výkonnou a nebyrokratickou službu. Naše pracovní postupy, které patrí k nejlepším v oblasti péce o zákazníka, jsou schváleny Britským úradem pro akreditaci dle ISO 9001, normy jakosti.

Naše internetová registrace žadatelu o založení spolecnosti s rucením omezeným profituje z dvacetileté zkušenosti našeho výkonného reditele a je pokracováním procesu zahájeného v roce 1993. Naše spolecnost zahájila internetovou registraci, do té doby bezprecedentní a nikde ješte nezavedenou službu, v roce 1998 a pres snahy konkurence napodobit tento druh služby jsme pevne presvedceni o tom, že naše registracní služba je nejvýhodnejší a žadatelum nejprístupnejší vubec.

Krome informací, jak zakládat spolecnost s rucením omezeným, se na našich internetových stránkách doctete i to, jaká je struktura takového druhu spolecností, jak fungují, jak probíhá registrace ochranné známky, jak se realizují dohody podílníku, jak se zakládají a spravují záznamy po založení takovéto spolecnosti, jak se vyhledávají pomocí Internetu záznamy o Vámi zaregistrované spolecnosti tak, abyste je behem nekolika sekund mohli císt na Vašich monitorech. Nabízíme Vám i celou škálu dalších služeb a možnost stažení bezpoctu formuláru od Britského úradu pro dohled nad spolecnostmi s rucením omezeným. Již zavedené firmy a ti, kterí spolecnosti zakládají rádným zpusobem, budou profitovat z naší nabídky pravidelných slev a výhod.

Dokumentace, která je plne v souladu s britským zákonem o zakládání spolecností s rucením omezeným

At již se rozhodnete pro jakoukoliv formu dodání Vámi požadované služby (CD-ROM nebo jinak), naše filozofie se zakládá na uprednostnení kvality pred kvanitou. Veríme, že všichni naši klienti žádají nejlepší službu, jakou mužeme nabídnout a narozdíl od jiných konkurencních firem nabízíme jen jeden druh služby - totiž tu nejlepší! Každý požadavek, který vyrizujeme, splnuje požadavky a predpisy Britského úradu pro dohled nad spolecnostmi s rucením omezeným v ohledu na formální bezchybnost. To znamená, že všechny potrebné formuláre vyplnujeme za Vás a tím pádem Vám zarucíme, že formuláre jsou vyplneny v souladu s britskými zákony a že je Vaše firma rádne zeregistrována v britském obchodním rejstríku. Overte si služby, které nabízí vetšina našich anglických konkurentu a zjistíte, že Vám nenabízí žádnou úsporu nákladu ani urychlení procesu vyrizování.